• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Cíle Auditu rodina & zaměstnání

Hlavním cílem auditu je rozvoj a optimalizace prorodinně orientované personální kultury a zahájení diskuze vedoucí k tvorbě opatření napomáhajících harmonizaci rodiny a profese. Přínosem pak bude zvýšení motivovanosti zaměstnanců a podpora ekonomických zájmů společnosti.

Co vaše firma auditem získá?

Rozvojem prorodinné orientace firma:

 • docílí vyšší motivace a spokojenosti svých zaměstnanců
 • zlepší produktivitu práce
 • zvýší svou konkurenceschopnost
 • sníží fluktuaci zaměstnanců a s ní spojené náklady na zapracování nových spolupracovníků
 • zvýší kvalitu uchazečů o zaměstnání
 • urychlí návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené a navýší počet těch, kteří se po jejím ukončení vrátí zpět do firmy
 • vylepší svou image a získá na prestiži v očích veřejnosti

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo