• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Efekty prorodinných opatření ve firmách

Výsledky studie „Podnikohospodářské efekty pro-rodinně orientované personální politiky“

Studie je výsledkem reprezentativního šetření v 1000 firem. Byla podpořena německým Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) a Evropským sociálním fondem. Studie navazuje na průzkum, prováděný mezi účastníky auditu „Beruf und Familie“ v roce 2006, který rovněž provádělo FFP – Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik.

Uvedená studie potvrzuje výsledky podobných studií, které dokládají souvislost mezi
Pozitivních efektů je dosahováno zvyšující se spokojeností pracovníků a utužením vzájemných vazeb mezi spolupracovníky. Odpadají náklady na neobsazené pozice nebo na zapracovávání nových pracovníků.

Prosperitu zvyšuje i skutečnost, že je možno počítat s dostatečným zájmem potencionálních perspektivních spolupracovníků o práci ve firmě. Nepřímým pozitivem je skutečnost, že nedochází k odchodu vývojových spolupracovníků a tím ke ztrátě know-how. Naopak se zvyšuje motivovanost těchto pracovníků, která pozitivně ovlivňuje jejich produktivitu.

Tento stav má příznivý dopad na postavení organizace na trhu: zákaznický servis je zabezpečován stálým týmem, který zaručuje potřebnou kontinuitu poptávce relevantních nabídek.

Při porovnání podniků s prorodinně orientovanou personální politikou s podniky, kde tato orientace personální politiky chybí, se došlo k pozoruhodným závěrům. Podniky s prorodinně orientovanou personální politikou vykazovaly příznivější hodnoty u následujících ukazatelů:
 • kvalita uchazečů o zaměstnání:
  +26% [dáno: vyšší podnikovou image (+38%), při konkurzech se o místa uchází o 31% uchazečů více a jejich iniciativnost je o 13% vyšší]
 • kumulace lidského kapitálu:
  +18% [dáno: lidské zdroje jsou posilovány intenzivněji (+ 23%) a dlouhodoběji (délka pracovního poměru bývá o 14% delší)]
 • produktivita práce spolupracovníků,
  jejich motivovanost a loajalita:
  dosahováno o 17% lepších hodnot
 • náklady na zapracování:
  o 14% lepší výsledky
 • rychlejší doba návratu z rodičovské dovolené:
  + 8%
 • ženy, které se po rodičovské dovolené vrací do firmy:
  +22%
 • spokojenost spolupracovníků:
  +13%
 • nižší míra fluktuace:
  -15%
 • menší překážky pro slučitelnost rodiny a zaměstnání:
  -13%
 • nemocnost:
  -11%
 • míra absence na pracovišti:
  - 16%
 • rychlejší doba návratu z rodičovské dovolené:
  + 8%
 • ženy, které se po rodičovské dovolené vrací do firmy:
  +22%
 • spokojenost spolupracovníků:
  +13%
Při reflexi uvedených výsledků je potřebné si uvědomit, že uváděné hodnoty jsou hodnotami mediánu (střední hodnoty). Bylo zjištěno, že podniky s vysokou prorodinnou orientací personální politiky dosahují značně vyšších pozitivních výsledků.

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo