• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Finanční a nefinanční pobídky

Ve firmách s prorodinně orientovanou firemní kulturou se při odměňování a poskytování benefitů přihlíží k rodinným závazkům pracovníků. Prostřednictvím těchto opatření je možné zohlednit zvláštní zatížení pečujících zaměstnanců, kteří většinu finančních prostředků využijí nikoliv k vlastní spotřebě, ale investují je do péče a výchovy svých dětí (ačkoliv je to samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí), nebo je investují do zajištění péče. V praxi je možné podpořit pečující zaměstnance prostřednictvím těchto opatření:
 • kumulace a vyplácení odměn v exponovaných termínech – konec školního roku, Vánoce
 • poskytování části odměn formou poukázek na zboží a služby, které jsou pro rodiny atraktivní
 • odměňování vedoucích pracovníků v souvislosti s jejich proaktivním přístupem k prorodinné personální politice
 • převzetí některých nákladů spojených s rodinnými závazky (péče o dítě nebo závislého člena rodiny)
 • půjčky pro pečující rodiče
 • příspěvky při významných životních situacích (sňatek, narození dítěte)
 • nenárokové sociální příspěvky zaměstnancům v náhlé sociální nouzi (úmrtí v rodině)
 • systém benefitů, který nabízí také položky atraktivní pro rodiny
 • příspěvek k penzijnímu připojištění
 • příspěvek na stravování

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo