• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Firemní kultura

Oblast Firemní kultura uvádí a zároveň sceluje další jednotlivé oblasti, jimiž se audit zabývá. Proto se některá opatření prorodinné firemní kultury objevují také v hodnocení dalších oblastí.

Od prorodinné firemní kultury se očekává, že bude přispívat k soustavnému zlepšování podmínek příznivých pro fungování zaměstnanců (vnitřní proces) a tím zároveň posilovat postavení firmy v jejím podnikatelském prostředí (vnější proces).
Prorodinná firemní kultura je soubor vnitřních faktorů a podmínek, které akcentují či nějakým způsobem zohledňují postavení pečujících osob z řad zaměstnanců a charakteristiky jejich životních fází. Jak vyplývá z logiky auditu, nejde o zohledňování motivované altruismem či direktivně určenou solidaritou. Jde o porozumění jednotlivým životním fázím a jejich specifikům a dobré vyladění zaměstnavatele, který kromě specifických potřeb v jednotlivých životních fázích vidí také pozitiva, které tyto etapy v životě zaměstnance přinášejí.

Nositeli a šiřiteli prorodinné firemní kultury jsou jednoznačně představitelé managementu. Zaměřením na harmonizaci zaměstnání a rodiny u pečujících zaměstnanců se zvýší efektivnost provádění řady personálních 
inností – např. výběr zaměstnanců, snížení fluktuace, orientace na flexibilní pracovní režimy atd. Tím se prorodinná firemní kultura podílí také na efektivitě a ekonomické prosperitě zaměstnavatele.

Jaké jsou charakteristické vnitřní znaky prorodinné orientace firmy?

 • Firemní dokumentace obsahuje jasnou deklaraci prorodinné orientace, ať už jde o vizi, mission statement nebo další dokumenty postihující firemní filozofii, vnitřní směrnice a řády.
 • Prorodinná orientace zaujímá významné místo mezi průřezovými oblastmi, na které se firma orientuje, a stává se jejich nedílnou součástí (např. společenská odpovědnost firem, životní prostředí, zdraví, bezpečnost, rovné příležitosti aj.).
 • Prorodinně orientovaná firemní strategie je popsána v dokumentu obsahujícím stanovené cíle, termíny a formu vyhodnocení.
 • Součástí této strategie je důraz na proaktivní chování představitelů managementu ve vztahu ke slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

Jaké jsou charakteristické vnější znaky prorodinné orientace firmy?

 • Prorodinnou firemní kulturu vytváří souhrn takových opatření, která dělají z firmy vstřícné, otevřené a bezpečné místo. To se týká nejen zaměstnanců, ale také příchozích klientů či partnerů firmy. Záleží i na maličkostech.
 • Pohodlné místo pro čekání na schůzku nebo odpočinek, vybavené i pro případné návštěvy dětí.
 • Místo pro kojení, přebalení či nakrmení dítěte.
 • Propagační materiály obsahující prorodinná témata.
 • Tradice a rituály zahrnující rodinný kontext – večírky, besídky, blahopřání k narození dítěte.
 • Firemní komunikace zahrnující i téma rodiny a péče.
 • Součástí firemní kultury je i kvalita kontaktu s externími pracovníky – odstraňování izolace, zvaní na firemní akce, společné oslavy firemních úspěchů.

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo