• Crop2

    Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

    Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Organizace práce

Systém první pomoci

Štýrské nemocnice, sdružené v jednom organizačním celku, vytvořily jednotný systém umožňující rychlé přesouvání směn a v případě nutnosti i bezprostřední odsouhlasení těchto změn. Systém umožňuje pracovníkům a pracovnicím rychle si přehodit službu, například při náhlém onemocnění dítěte, když nemají možnost hlídání. Dovoluje také jednoduché individuální zaregistrování zvláštní dovolené z rodinných důvodů.

Jobsharing

Při jobsharingu se dva zaměstnanci dělí o jedno pracovní místo. Výhodou tohoto uspořádání pro společnost je zapojení dvou pracovníků, kteří mají know-how a jsou na svém pracovním místě zastupitelní, takže jsou lépe pojištěny neplánované výpadky. V praxi společnosti Shell se tento způsob velmi osvědčil, záleží však na kvalitní komunikaci mezi všemi zúčastněnými, stejně jako na dobrém organizačním uspořádání a jasném rozdělení úkolů.

Zástup v případě nutnosti

Hornorakouská Společnost pro zpracování odpadu patří se svými 120 pobočkami mezi velké firmy, ve kterých je nezbytná dobrá koordinace a spolupráce mezi jednotlivými pobočkami.
Společnost proto vytvořila síť, která umožňuje lepší a rychlejší zástupy za pracovníky nepřítomné například z náhlých rodinných důvodů. Toto opatření je spravováno personálním ředitelem ve spolupráci s vedoucími poboček.

Doprovod k lékaři pro nastávající otce

Je nabízen těm, jejichž partnerka je v posledním trimestru těhotenství. Navíc nejsou posíláni na zahraniční montáže. Všichni zaměstnanci si mohou nechat připomínat soukromá data důležitých rodinných událostí a využívat na ně možnosti neplaceného volna.

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo