• Crop2

    Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

    Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Přínosy auditu

Audit rodina & zaměstnání je už řadu let uplatňován v Německu, Rakousku a Itálii. Firemní kultura v těchto zemích spojená s prorodinnou personální politikou se rozšířila do společenského povědomí a certifikát auditu je známkou pozitivního přístupu ke slaďování pracovního a rodinného života a také známkou společenské odpovědnosti, kterou ve vztahu k zaměstnancům firmy prokazují. Jinými slovy, propůjčený certifikát zvyšuje prestiž a důvěryhodnost společností.

Jaké jsou specifické přínosy auditu očekávané firmami?

Motivace místo stresu

Opatření, která napomáhají lepší slučitelnosti rodiny a zaměstnání, mají pozitivní vliv na postoj zaměstnanců a jejich identifikaci s organizací a jejími cíli. Zaměstnanci jsou motivovanější a vedení organizace má k dispozici více motivačních nástrojů.

Snižování nákladů způsobených fluktuací

Udržování kontaktů s pečujícími rodiči během jejich rodičovské dovolené na základě cílených opatření, případně nabídky částečných úvazků, zajišťují bezproblémový návrat a eliminují náklady na opětovné zapracování nebo výběr nových pracovníků a pracovnic.

Stabilizace pracovníků je žádoucí i v dalších životních fázích – zvládání nároků péče o školní děti a závislé členy rodiny.

Lepší postavení společnosti na veřejnosti

Rodina jako cílová skupina nabývá v marketingových strategiích stále více na významu. Společnosti, které vyzařují svoji prorodinnou orientaci i navenek a zakomponují ji do své podnikatelské strategie, získávají konkurenční výhodu.

Společnost je lépe rozpoznatelná v souvislosti se společenskou odpovědností firem.

Posílení konkurenceschopnosti

Studie prováděná mezi auditovanými firmami v zahraničí prokázala, že zavedení prorodinně orientovaných opatření přináší u jednotlivých firem až 25% návratnost investic a 50% úsporu nákladů způsobených převážně fluktuací, překlenovacími obdobími při neobsazení pracovních míst a náklady na zapracování. Z opatření, která jsou vytvořena s ohledem na konkrétní situaci ve firmě, profitují zaměstnavatelé všech velikostí.

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo