• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Oblast rodičovství, mateřské a rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání

Má-li se kolegyni či kolegovi v brzké době narodit potomek, vyvstává ve firmě mnoho otázek: Kdo ji či jeho zastoupí? Jak dlouho bude chtít zůstat s dítětem doma? Jak rychle a na jaký úvazek se vrátí? Nebo už se zpět do firmy nevrátí vůbec? Jak to všechno půjde dál? Zajištění dobrých podmínek pro intenzivní rodičovskou fázi a návrat do zaměstnání vytváří předpoklady pro udržení kvalifikovaných zaměstnanců, matek a otců, kteří po svém návratu z rodičovské dovolené mohou zaměstnavateli nabídnout ještě větší šíři sociálních dovedností, rozvinutých díky rodičovství.

Základem plánování odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou a snadného návratu z ní jsou jasné a otevřené odpovědi na následující otázky:
 • Má budoucí maminka (nebo otec nastupující na RD) v úmyslu vrátit se po MD/RD do firmy?
 • Pokud ano, jak dlouho chce na rodičovské dovolené zůstat?
 • Přeje si při návratu zpět zkrácený úvazek?
 • Jaká řešení zástupu za MD/RD má firma k dispozici? Je nutné přijmout novou pracovní sílu, nebo je možné překlenout toto období pomocí vhodných změn v organizaci práce?
 • Jakým způsobem je možné udržovat s rodiči kontakt a usnadnit jim tak návrat do zaměstnání?
 • Jaké možnosti profesního zapojení během rodičovské dovolené lze rodičům nabídnout?
Ve všech těchto oblastech může firma rozvíjet opatření, která usnadní zaměstnancům orientaci v otázkách spojených s nástupem na MD/RD, minimalizací rizik spojených s přerušením kontaktu s oborem či profesí a návratem zpět do zaměstnání po RD. Využít lze například tato opatření:
 • Vytvoření manuálu pro plánování odchodu na MD/RD – pracovněprávní otázky, důležité kontakty, vhodné termíny pro plánovaný rozhovor s vedoucím či personalistou
 • Modely rodičovské dovolené, které zohledňují specifika každé rodiny (zejména s ohledem na délku a výši úvazku po návratu zpět do zaměstnání)
 • Ohled na přítomnost těhotných kolegyň a rodičů – vytvoření pohodlného místa pro odpočinek, prostor pro přebalení či nakrmení dítěte
 • Formy spolupráce s rodiči na RD – práce na specifických úkolech, zástup v době dovolených, práce z domu, postupný růst objemu této spolupráce
 • Kontakt se zaměstnanci na MD/RD – firemní zpravodaj, přístup do firemní sítě, pozvání na porady, firemní akce, možnost návštěvy pracoviště i s dítětem tam, kde to nenarušuje chod firmy
 • Nabídka vzdělávání – během RD možnost účastnit se firemních kurzů, zvyšování kvalifikace a udržení pracovních návyků, zároveň také možnost zjistit, zda rodič nemá zájem po svém návratu zaujmout místo s jinou kvalifikací
 • Podpora návratu zpět na pracovní místo – společné plánování, postupné zvyšování úvazku, mentoring jako forma podpory při nástupu, profesní růst v souladu s fázemi rodinného života
 • Podpora aktivního otcovství – jasné vyjádření podpory mužům na RD, akceptace zkrácených úvazků pro muže z důvodu péče o dítě, stejné možnosti kariérního růstu i pro muže na zkrácených úvazcích, stejné možnosti využití zkrácených úvazků i pro muže ve vyšších pozicích

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo