• Crop2

  Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání

  Program pro rozvoj prorodinné orientace ve firmách

Služby pro rodiny

Pokud se pečující rodiče musejí během výkonu práce věnovat organizačním záležitostem souvisejícím s chodem rodiny, působí to negativně na jejich koncentraci a výkonnost. Přitom se těmto konfliktním situacím nelze vždy úspěšně vyhnout, zejména v případě, že rodiny nemají přístup ke kvalitním informacím či službám. Stále více firem proto svým zaměstnancům nabízí možnost úlevy od každodenních starostí, což vede k lepšímu soustředění na pracovní výkon a v pečujícím rodiči to posiluje vědomí, že zaměstnavatel to s prorodinnou personální politikou myslí vážně. Navíc je zprostředkování služeb pro rodiny významným prostředkem snižování fluktuace a absencí pracovníků, kteří musejí řešit rodinné těžkosti. Důležité je znát spektrum potřeb zaměstnanců a orientovat se ve zvláštnostech jednotlivých životních fází a specifických životních situací (sňatek, stěhování, založení rodiny). V rámci Auditu rodina & zaměstnání firmy zavádějí například tyto služby:
 • zprostředkování úklidových služeb (např. slevy pro zaměstnance v rámci smluv, které má firma s úklidovou společností zajišťující péči o její vlastní prostory)
 • zprostředkování služeb spojených s péčí o zahradu, dům, nákupy
 • zprostředkování služeb péče o děti v různých formách (firemní školky, miniškolky, individuální péče)
 • podpora při stěhování či řešení otázky bydlení
 • relokační služby (asistence při zabydlování v nové lokalitě v souvislosti s výkonem práce, pomoc se stěhováním rodiny)
 • důkladný informační servis pro zaměstnance v oblasti služeb, které jsou v regionu dostupné

Poradenství a zprostředkování služeb péče o dítě nebo závislého člena rodiny

Rozhodnutí svěřit dítě nebo závislého člena rodiny do institucionální péče patří z emocionálního i časového hlediska k nejnáročnějším rodinným situacím. Zaměstnavatel může svého pracovníka výrazně podpořit, pokud s poskytovateli těchto služeb spolupracuje, uzavře s nimi smlouvu, informuje se o regionální situaci v dostupnosti péče či o referencích na jednotlivé poskytovatele. Další možnou formou podpory je nabídka péče o děti nerodičovskou osobou v neočekávaných situacích či denní péče o seniory v rodině. Samozřejmě se nepředpokládá, že firma bude tyto služby poskytovat přímo, ale může najít vhodné a prověřené partnery.

Nejen rodiče předškoláků řeší otázky harmonizace rodiny a zaměstnání. Sladit chod rodinného života s nároky zaměstnání musejí i rodiče školáků, a vzhledem k tomu, že starší děti často potřebují pomoc se školní přípravou, tráví rodiče spolu s dětmi večery skloněni nad učebnicemi, ačkoliv by daleko raději relaxovali a trávili společný čas jiným způsobem. Psaní domácích úkolů či doprovod dětí do kroužků lze nabídnout seniorům z řad bývalých zaměstnanců firmy, kteří tak zůstanou v kontaktu s bývalým zaměstnavatelem a kromě možného přivýdělku budou svůj čas trávit aktivní podporou mladých rodin.

Podpora svépomoci

Známá zkušenost říká, že sdílené těžkosti jsou poloviční těžkosti. Se svými spolupracovníky trávíme téměř třetinu denního času a je pochopitelné, že také situace v rodině bývá tématem společných rozhovorů, při kterých může docházet nejen k předávání zkušeností či vzájemné výpomoci, ale v nutném organizačním rámci i k vytváření strukturovaných forem podpory rodinného života (u nás plní podobnou funkci občanská sdružení). V podobných svépomocných skupinách jsou potom organizovány také prorodinné akce, burzy, výměny informací nebo například společné rodinné dovolené. Dochází tím mimo jiné ke zkvalitnění vztahů na pracovišti a k naplnění konceptu společných hodnot, aniž by zaměstnavatel musel využívat komerční programy, které tento vývoj podporují. Svým zaměstnancům může nabídnout různé formy podpory:
 • volnočasové, sportovní či kulturní akce přístupné rodinným příslušníkům
 • well-being programy – vzdělávací i prožitkové – které akcentují různé životní fáze a starosti i přínosy, jež s nimi souvisí
 • poskytnutí firemních prostor pro pořádání svépomocných akcí
 • poskytnutí firemních vozidel při zajišťování svépomocných akcí
 • poskytnutí drobných dárků – odměn při pořádání akcí
 • sponzoring vybraných humanitárních aktivit zaměstnanců
 • zohlednění osobní angažovanosti při společných aktivitách (např. dnem volna či osobním ohodnocením)
 • podpora práce pro občanský sektor či komunitní práce

Přítomnost dětí na pracovišti rodičů

Každý rodič jistě v životě zažil situaci, kdy potřeboval krátkodobě zajistit dítě, o které se v tu chvíli neměl kdo postarat. Důvody mohou být různé:
 • karanténa v dětském zařízení
 • chvíle před návštěvou lékaře či po ní
 • náhlé odřeknutí domluveného hlídání
 • zpoždění autobusu s hlídací babičkou
 • chvilka mezi vyučováním a kroužkem, kdy dítě nemůže zůstat samo
 • lehké onemocnění dítěte, pro které nebylo přijato do zařízení denní péče
 • ředitelské volno ve škole, kam dítě dochází
Samostatnou kapitolou pak jsou prázdniny a různá zkrácená vyučování během přijímacích zkoušek či maturit. V takovém okamžiku má pracující rodič několik možností:
 • využít dovolenou (ale riskovat, že jí zbude málo na letní měsíce, kdy je pro rodinu nezbytná)
 • využít náhradní volno (pokud zaměstnavatel zavedl fond odpracovaných hodin či konto pracovní doby)
 • využít služby pro rodiny (kterých je stále nedostatek a jsou obtížně časově i lokálně dostupné
V takových případech může firma projevit ochotu a připravenost na situaci reagovat, za samozřejmého předpokladu, že takové řešení nijak neovlivní chod firmy a nebude obtížně akceptovatelné pro ostatní pracovníky. Může svým zaměstnancům umožnit:
 • přítomnost dětí na pracovišti formou dětského koutku s pečující osobou (např. využít penzionované zaměstnance, kteří mají zájem pracovat s dětmi)
 • vytvořit „společné pracoviště“ – prostory ve firmě, kde se zaměstnanec díky připojení může věnovat své agendě, zatímco se dítě zabaví v jeho bezprostřední blízkosti
 • podporovat a nabízet rodičům v takto naléhavých situacích homeworking
 • umožnit flexibilní využívání pracovní doby – uvolnit pracovníka kvůli náhlé rodinné situaci
 • podporovat a/nebo organizovat péči o děti v době jednodenních prázdnin či formou příměstských táborů
 • podporovat a/nebo organizovat mimoškolní péči o školní děti (velmi populární je pomoc při vypracování domácích úkolů)
 • v případě potřeby zajišťovat péči o děti přímo v rodinách zaměstnanců (např. smluvně zajištěnými pečujícími)

Situace zaměstnanců pečujících o závislé členy rodiny

V předchozích letech se otázka slučitelnosti rodiny a zaměstnání zaměřovala do velké míry zejména na potřeby rodičů, obzvláště matek malých dětí. V poslední době se pozornost začíná více soustřeďovat na otázky sladění péče a zaměstnání, přičemž touto péčí jsou míněny zejména povinnosti vyplývající z přítomnosti seniora či jiné dospělé závislé osoby v rodině.
Sociologové mluví o efektu sendvičové generace – dnešní čtyřicátníci pečují často v jedné rodině jak o malé děti, tak o stárnoucí rodiče.
Pečující osoba je v případě seniora nebo dlouhodobě nemocného či postiženého člena obvykle obtížně nahraditelná, proto je v takové situaci podpora zaměstnavatele velmi významná, pokud si chce svého zaměstnance udržet. Může mít tyto podoby:
 • zajištění informací a organizační podpory při krátkodobé péči
 • přizpůsobení výše úvazku měnící se situaci v rodině
 • umožnění doprovodu k lékaři či na úřední jednání v rámci pracovní doby
 • možnost dlouhodobého volna při doprovázení umírajícího
 • telefonická poradenská linka
 • podpora při řešení právních náležitostí v souvislosti s péčí
 • podpora firemního kouče či psychologa
 • zprostředkování informací o mobilní domácí péči
 • zohlednění situace úmrtí v rodině

Copyright © 2017, Národní centrum pro rodinu. Všechna práva vyhrazena. #agenturaWeboo